Формуляр за отказ

Приложение № 1 към Общи условия на Уебсайта www.premiershoes.net

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от Договор от разстояние.

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До: "СКЕЛА21" ЕООД, с ЕИК 206193049, гр.Бургас, ул."Александровска" № 32, имейл: info@premiershoes.net

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*:

……………………………………...............................

Поръчано на*:..........................................

/получено на*: …………………………...............

Име на потребителя: …………………………....

Адрес на потребителя: ………………………....

Подпис на потребителя (само в случай че настоящият формуляр е на хартия):

……………….........................

Дата: ………………...............

---------------------------------------------------------------------------

Забележка: * - ненужното се зачертава.